Om mig

Johan Bäckman

Vi är de som hjälper dig att skapa det livet du vill leva!

Realisera den männskliga potentialen

Vi är en nätverksbaserad organisation med passionerade experter som brinner för att möta människor och tillsammans åstadkomma extraordinära resultat.

Vi delar samma vision om att vara en global resurs för utvecklandet av mänskligt medvetande, för att skapa ett värderingsdrivet samhälle, genom individutveckling. 

Detta gör vi genom att tillhandahålla erfarenheter, kompetens, i en integrerad och pragmatisk struktur för att medvetengöra och frigöra den mänskliga potentialen skapas långsiktig och hållbar framgång, för alla. 

Det är bra för dig som individ, för organisationen och för samhället.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa ditt dig, ditt företag eller din nätverksträff att utvecklas

Läs mer:

Realisera den männskliga potentialen

Vi är en nätverksbaserad organisation med passionerade experter som brinner för att möta människor och tillsammans åstadkomma extraordinära resultat.

Vi delar samma vision om att vara en global resurs för utvecklandet av mänskligt medvetande, för att skapa ett värderingsdrivet samhälle, genom individutveckling. 

Detta gör vi genom att tillhandahålla erfarenheter, kompetens, i en integrerad och pragmatisk struktur för att medvetengöra och frigöra den mänskliga potentialen skapas långsiktig och hållbar framgång, för alla. 

Det är bra för dig som individ, för organisationen och för samhället.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa ditt dig, ditt företag eller din nätverksträff att utvecklas

Läs mer:

Johan Bäckman

Johan Bäckman

Mina professionella erfarenheter inom affärsutveckling, förändringsledning samt min personliga förändringsresa, från utbrändhet till att idag leva min passion, vet jag hur du som individ samt hur grupper och organisationer kan uppnå er fulla potential.

Mina värderingar är att göra skillnad, respekt och positiv inställning till livet samt öppenhet. Ytterligare värderingar är nyfikenhet med att lära känna andra personer för då kan jag lära mig nya saker. Jag har också mod att utmana mig själv och givna normer. Min familj och hälsa är värderingar som ligger som bas för mig då jag känner en trygghet i livet. Jag älskar att utveckla och göra saker tillsammans med andra. 

Du kan läsa mer om mig på min hemsida Johan Bäckman

Johan Bäckman

Mina professionella erfarenheter inom affärsutveckling, förändringsledning samt min personliga förändringsresa, från utbrändhet till att idag leva min passion, vet jag hur du som individ samt hur grupper och organisationer kan uppnå er fulla potential.

Mina värderingar är att göra skillnad, respekt och positiv inställning till livet samt öppenhet. Ytterligare värderingar är nyfikenhet med att lära känna andra personer för då kan jag lära mig nya saker. Jag har också mod att utmana mig själv och givna normer. Min familj och hälsa är värderingar som ligger som bas för mig då jag känner en trygghet i livet. Jag älskar att utveckla och göra saker tillsammans med andra. 

Johan Bäckman
Lisa Backman

Lisa Bäckman

Jag har ett brinnande intresse för hur vi människor kan må bättre och öka vår energi, varje dag.  Det gör att jag älskar att föreläsa och coacha inom kost och motion.

I mina föreläsningar försöker jag vara så konkret som möjligt med hur kosten och kroppen faktiskt fungerar och hur du som individ kan påverka din hälsa, både på kort och på lång sikt, ända ned på cellnivå. Jag är utbildad som kost- & näringsrådgivare samt är certifierad ICF och INLPTA Coach.

Innan jag valde att arbeta med mitt intresse och min passion har jag samlat på mig erfarenheter genom olika händelser och utmaningar i livet. Professionellt har jag bl.a. varit VD-assistent samt aktiv som mentor på en gymnasieskola där jag arbetade med ungdomar för att de skall finna mening och inspiration i det de gör, och vill göra i framtiden. 

Jag har även varit kursledare för föräldrautbildningar för blivande tonårsföräldrar samt varit projektledare inom fotbollsklubben GAIS, samt varit träningsinstrukör. 

Lisa Bäckman

Jag har ett brinnande intresse för hur vi människor kan må bättre och öka vår energi, varje dag.  Det gör att jag älskar att föreläsa och coacha inom kost och motion.

I mina föreläsningar försöker jag vara så konkret som möjligt med hur kosten och kroppen faktiskt fungerar och hur du som individ kan påverka din hälsa, både på kort och på lång sikt, ända ned på cellnivå. Jag är utbildad som kost- & näringsrådgivare samt är certifierad ICF och INLPTA Coach.

Innan jag valde att arbeta med mitt intresse och min passion har jag samlat på mig erfarenheter genom olika händelser och utmaningar i livet. Professionellt har jag bl.a. varit VD-assistent samt aktiv som mentor på en gymnasieskola där jag arbetade med ungdomar för att de skall finna mening och inspiration i det de gör, och vill göra i framtiden. 

Jag har även varit kursledare för föräldrautbildningar för blivande tonårsföräldrar samt varit projektledare inom fotbollsklubben GAIS, samt varit träningsinstrukör. 

Lisa Backman

Gå till handling!

Johan Bäckman  vill göra skillnad för individen! I ett nätverk med passionerade experter inom personlig utveckling utvecklar vi tillsammans människor för ett framgångsrikt och hållbart liv. Ett liv för ökat välbefinnande.