Johan Bäckman

Kontakta mig

Har du nyfikenheten och viljan kan vi hjälpa dig att 
komma till klarhet och handling!

Kostnadsfri rådgivning!

Vi är nyfikna på vilka extraordinära resultat du vill åstadkommara? Vi är också angelägna att veta hur vi  kan stötta dig på bästa sätt för en långsiktigt framgångsrik förändring, för att möta morgondagens krav på attraktivitet, agilitet och lönsamhet. Hör av dig för en första gratis konsultation så startar vi upp dialogen för en långsiktig, förtroendefull och givande relation.

Kontakta oss via  kontaktuppgifterna, nedan, eller använd formuläret.

E-mail: kontakt@johanbackman.se                             

Telefon: 0732 – 55 65 00         

Kontakta oss via  kontaktuppgifterna, nedan, eller använd formuläret.

E-mail:                                                   Telefon

johanbackman@leadandgrow.se                  0732 – 55 65 00