Certifieringsutbildning

BARRETT KULTURMÄTNING

INTEGRERAD & MÄNSKLIG SYSTEMFÖRÄNDRING

Organisationer som tror på människans potential kommer att vara morgondagens vinnare!

Barrett Analytics

Modell & Verktyg för utveckling

Syftet med certifieringsutbildningen i det framgångsrika mät-, utvecklings- och dialogverktyget Barrett Analytics® är att stödja ledare att medvetengöra och utveckla värderingsdrivna och högpresterande kulturer som attraherar och behåller kompetenta människor och ökar personalens engagemeng. 

Utbildningen vänder sig till ledare, konsulter, förändringsagenter och personalchefer som själva vill utvecklas och samtidigt få kunskap, färdigheter och självförtroende att driva och arbeta med kulturell transformation att bygga värderingsdrivna organisationer.

 

Culture transformation Tools

Utbildningen

Konkreta & interaktiva metoder och verktyg

Utbildningen är en tre-dagars utbildning för att bli certifierad att använda verktyget Barrett Analytics© Pedagogiken bygger på interaktiva föreläsningar, diskussioner och gruppaktiviteter.

Efter de tre dagarna kommer du att bli bekant med ursprung och filosofi samt de teoretiska ramarna för verktyget Barrett Modellen©. Utbildningen ger en god förståelse för männsklig utveckling och våra behov i olika medvetandenivåer, i enlighet med Barrett Modellen©

Du kommer också känna dig trygg med hur du skall genomföra och analysera värderingsmätningar inom din egen organisation eller hos kund.

Läs också om utbildningen på Barrett Values Centres hemsida.

Johan Bäckman

Mer om utbildningen

Som certifierad i Barrett-modellen blir du en del av Barrett Values Centres globala nätverk och du får möjlighet att använda verktygen och får tillgång till mängder av praktisk information om individuell och organisatorisk transformation. 

För din egen personliga kontinuerliga utveckling, får du dessutom kraftigt reducerat pris på dina egna framtida individ- och ledarutvecklingar.

Utbildare i Sverige är Johan Bäckman, som är Barrett Faculty Partner och certifieringsutbildare i Sverige. Johan delar samma vision om att vara en global resurs för utvecklandet av mänskligt medvetande, för att skapa ett värderingsdrivet samhälle, genom individutveckling.

CULTURE TRANSFORMATION TOOLS

Utbildningen omfattar

Allt ingående i kursen har ett värde upp till 21 500 SEK!

Culture transformation Tools

Yterligare information

Datum:                8-10 December 2020

Plats:                   Göteborg, Radisson Blu Scandinavia
                             (i närheten av Centralstation)

Pris:                    25 000 SEK, exkl. moms

Pris (Re-taker):   7 500 SEK, exkl. moms

 Utbildare:         Johan Bäckman

Tel:                       0732-55 65 00

Mail:                    johan.backman@leadandgrow.se 

Johan föreläsning

Anmälan görs direkt på Barrett Values Centres hemsida. Sök upp gällande månad för utbildning för att hitta rätt. 

P.S. Det går att avanmäla sig, dock senast 4 veckor innan kursstart utan kostnad.